Basisonderwijs

Kosteloos basisonderwijs?

In principe moet het basisonderwijs kosteloos zijn.  Sinds 2007 is bij wet bepaald dat lesmateriaal voor alle kinderen van de lagere school gratis moet zijn. Concreet gaat het dan om bijvoorbeeld schriften, schrijfgerief, werkboeken, meetmateriaal, rekenmachine, atlas,... Ouders moeten zelf wel nog zwemgerief, boekentas en pennenzak bekostigen.
Er is ook een ‘maximumfactuur’ voor extra activiteiten, zoals schoolreizen. Voor een kleuter mag men niets vragen; voor een kind uit de lagere school bedraagt het maximum basisbedrag (vanaf 1 januari 2012) 360 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. Meer info via www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten.