Hoe aanvragen?

Je kan je aanvraag indienen tot 1 juni van het lopende schooljaar (bijv. 1 juni 2014 voor het schooljaar 2013-2014). Maar hoe sneller je je aanvraag indient, hoe sneller je de toelage uitbetaald krijgt. Je kan je documenten op verschillende tijdstippen indienen, maar volledige aanvragen (met alle nodige documenten) worden het snelst behandeld en uitbetaald.
De formulieren kan je afhalen op het secretariaat of de studentendienst van je school of universiteit en op de website www.studietoelagen.be.
Je kan je aanvraag indienen via deze site, met een elektronische identiteitskaart & kaartlezer of opsturen naar:

Afdeling studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Je hoeft maar 1 aanvraagdossier in te dienen voor alle gezinsleden samen.
Pas op: gezinnen die vorig jaar al een aanvraag indienden, krijgen niet meer automatisch een nieuw voorgedrukt gezinsdossier.