Hoger onderwijs

Studeren (en zelfs afstuderen) aan een hogeschool of universiteit is zeker mogelijk als je muco hebt. De voorbije jaren studeerden er jongeren met muco af als jurist, grafist, leerkracht, informaticus, fotograaf... en wat je ook maar kan bedenken.  Maar de gevolgen vand e ziekte en de behéandeling kunnen wel een invloed hebben op je studentenleven.

Voorzieningen voor studenten met muco

Als je muco hebt, heb je recht op een aantal maatregelen die de gevolgen van de ziekte en de intensieve behandeling op het studeren kunnen compenseren. Zo is er de mogelijkheid van examen-spreiding.  Dat wil zeggen dat je, in overleg met je prof, je examens kan afleggen op een tempo dat voor jou haalbaar is. Maar die maatregelen kunnen verschillen per hogeschool en universiteit en zelfs per departement. Hoe weet je dan waar je recht op hebt? Kijk zeker eens het reglement van je onderwijsinstelling na. Daarin staat meestal wel wat kan en wat niet. Soms wordt per student een individueel statuut/contract opgesteld aan de hand van gesprekken samen met jou.

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) (vroeger bekend als VEHHO) wil de toegang tot het hoger onderwijs voor iedereen verbeteren.  Op hun site www.siho.be hebben ze o.a. een lijst van verschillende aandoeningen, waarbij vermeld staat waar de lectoren rekening mee moeten houden, en een brochure waarin alle sociale diensten van de hogescholen en unief worden opgesomd.

Zeg ik het of zeg ik het niet?

Hoewel je misschien niet veel zin hebt om op je hogeschool of unief meteen aan de grote klok te hangen dat je muco hebt, is het toch wel een goed idee om hierover te praten met iemand van de sociale dienst of studentenbegeleiding. Misschien lukt het om je studies aan het gewone ritme afmaken, zonder een antibioticakuur nodig te hebben of eens naar het ziekenhuis te moeten.  Maar je behandeling neemt sowieso toch een pak tijd in beslag die andere studenten aan iets anders kunnen besteden. En je zal je misschien toch eens een dagje wat minder voelen… Heel vervelend als je een belangrijke taak op tijd moet afgeven of een toets hebt, nog vervelender als dit net tijdens de examens gebeurt. Als ze op je school of universiteit dan op de hoogte zijn van je muco, kan er gemakkelijker naar een oplossing gezocht worden.  Je moet dan ook geen onnodige tijd en energie investeren in het verbergen of camoufleren van je muco en behandeling.  Het zou ook zonde zijn als je met een mooi diploma kan pronken dat je in recordtempo behaalde, maar dat dit ten koste ging van je gezondheid.... Met de nodige openheid en communicatie met de school, kan naar een gezond evenwicht gezocht worden.  Maar dit is niet altijd even gemakkelijk...
‘Je bent immers jong en je wil wat...’  
Wil je hierover eens praten, dan kunnen wij je in contact brengen  met een andere student met muco of iemand die onlangs zijn of haar studies beëindigde.
Ondervind je weinig openheid en begrip van jouw school of krijg je het alleen niet goed uitgelegd, dan kan iemand van de vereniging ook altijd eens langskomen of met jou meegaan voor een gesprek met een prof of de directie!  

Meer info bij onze volwassenencoördinator.