Hoger onderwijs

In het hoger onderwijs is er sprake van “studiefinanciering” en die kan oplopen van €248,08 tot maar liefst €2.304,29! Kotstudenten krijgen een nog hogere toelage (max  € 3.839,25).

Je hebt recht op een studiefinanciering als je:

  • aan een erkende instelling studeert
  • je opleiding erkend is en tot een diploma leidt (d.w.z. met een diploma-contract)
  • je studietoelagekrediet nog niet is opgebruikt (max 2 bachelorkredieten, 1 masterkrediet,
  • 1 krediet voor een voorbereidingsprogram-ma, 1 krediet voor een schakelprogramma,
  • 1 krediet voor lerarenopleiding).  


Let dus op: voor een bachelor-na-bachelor of master-na-master krijg je geen studie-financiering.
Een krediet wordt verspreid over verschillende academiejaren.

Als je voor de eerste maal ingeschreven bent in het hoger onderwijs (met diplomacontract), dan heb je een (start-)studietoelagekrediet van 60 punten en een jokerkrediet van 60 punten. Je studietoelagekrediet kan nooit minder zijn dan 0 of meer dan 60.
Je kan je jokerkrediet gebruiken als je

  • één of meer opleidingsonderdelen bist;
  • je geen diploma haalde in een bepaalde opleiding en een andere opleiding wil gaan volgen;
  • je studie-punten vervallen zijn en
  • je daarvoor een actualiseringsprogramma wil volgen
  • voor een opleiding waar je al je krediet voor opgebruikte in het jaar dat je je diploma kan halen.


Het bedrag van de studiefinanciering hangt af van het inkomen en de gezinssituatie en de maximumtoelage is eerder uitzonderlijk (bvb. voor studenten die alleenstaande of gezinshoofd zijn zonder echt inkomen).  Maar de maximum inkomensgrens gaat tot boven de € 62.149,78, dus het loont altijd de moeite om een aanvraag te doen.
Voor een gezinslid dat fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd op 31 december van het lopende schooljaar krijgt het gezin één punt extra bij de bepaling van de inkomensgrenzen.

Problemen om je studies te betalen?

Ga dan zeker eens langs bij de studenten-voorziening of sociale dienst van je school. Ze kunnen je misschien een eigen studietoelage, een studielening of een overbruggingslening (voor als je door omstandigheden ineens meer kosten hebt) aanbieden. Ze kunnen waar nodig ook renteloze voorschotten op je studiefinanciering betalen. Dit kan nuttig zijn om de periode tussen het begin van het academiejaar en de ontvangst van de beurs te overbruggen.
Indien geen andere oplossing gevonden wordt kan onze vereniging ook een voorschot geven.