Kleuter -en lager onderwijs

Voor het kleuteronderwijs kan je max €91,13 krijgen, voor de lagere school kan dit oplopen tot €152,09 per jaar. De inkomensgrenzen voor het basis-, secundair en hoger onderwijs zijn gelijkgesteld. Als een kleuter een schooltoelage krijgt, zal hij later als leerling en student dus ook een toelage ontvangen (als er niets veranderd is aan de inkomenssituatie).