Onderwijs aan huis

Tijdelijk onderwijs aan huis

Elke lagere en secundaire school moet, als de ouder dit aanvraagt, “Tijdelijk onderwijs aan huis” (TOAH) voorzien voor kinderen met een chronische ziekte.
Een leerkracht aangesteld door de school komt je kind dan tot 4 uur per week thuis les geven.  
Dit geldt voor kleuters vanaf 5 jaar tot en met het einde van het middelbaar onderwijs.

Voorwaarden hiervoor zijn dat:

  • de leerling 9 halve schooldagen afwezig is
  • je een medisch attest hebt dat je kind een chronische aandoening heeft van je behandelende geneesheer-specialist
  • je als ouder telkens zelf een aanvraag indient bij de school
  • de leerling niet verder dan 10 km van de school woont (woon je verder, dan mag je school nog TOAH organiseren, maar is het niet verplicht dit te doen).


Concreet wil dit zeggen: elke keer dat je 9 halve schooldagen afwezig bent, krijg je 4 uur TOAH.  Ben je dus 3 volledige schoolweken ziek, dan heb je recht op 3 keer 4 lesuren door een leerkracht van je school bij jou thuis. Dat mag ook op een woensdagnamiddag of een zaterdagvoormiddag.
Je kind moet niet noodzakelijk 9 halve dagen na elkaar (dus 1 schoolweek) afwezig zijn!  
Je hebt bijvoorbeeld ook recht op 4 uur TOAH als je 9 weken telkens 1 halve schooldag afwezig bent; of de ene week 3 dagen en de week daarop 2 dagen ziek bent.

De school is onder bovenstaande voorwaarden verplicht om dit thuisonderwijs te organiseren, maar het is niet altijd even gemakkelijk in de praktijk. Soms horen wij van ouders dat de school geen thuis-leerkracht(en) vindt.

Vanaf 1 september 2009 is er door de wetgever een extra mogelijkheid gecreëerd om het tekort aan onderwijsverstrekkers op te vangen. Zo kunnen onder andere (brug)gepensioneerden voor een bepaalde periode weer in actieve dienst treden en betaald worden op basis van de diensten die zij vóór hun pensionering gepresteerd hebben. Je school kan ook de thuisopdracht laten uitvoeren door een van de huidige leerkrachten, waarbij de bijkomende prestaties als overwerk of als bijbetrekking worden beschouwd, of personeelsleden die bepaalde verlofstelsels genieten... opnieuw in actieve dienst laten treden.

Ouders kunnen ook, indien de school aangeeft dat zij niemand vinden, zelf een leerkracht voordragen aan de school. Als deze persoon pedagogisch de juiste kwalificaties heeft, kan de school niet weigeren om deze aan te stellen.  

Meer info: www.onderwijsvoorziekekinderen.be