Secundair onderwijs

Aangepaste lessenpakketten in het secundair onderwijs

De meeste jongeren met muco volgen gewoon alle lessen op school. Maar soms kan het omwille van de ziekte of therapie (tijdelijk) wat moeilijker zijn om het volledige lessenpakket te volgen. Dan zijn er speciale maatregelen mogelijk. De klassenraad kan vrijstellingen van bepaalde vakken toestaan, op voorwaarde dat er vervangende activiteiten gevolgd worden. Aarzel dus zeker niet om dit met je school te bespreken als hier nood aan is.
Daarnaast kan het lessenprogramma van één jaar gespreid worden over 2 schooljaren. De eindbeslissing over het betrokken leerjaar zal dan pas na het tweede schooljaar genomen worden. Je moet dit wel aan het begin van het schooljaar aanvragen!