Enquête Europese mucoregister

woensdag, september 12, 2018

Het Europese mucoregister, dat de gegevens verzamelt van alle Europese mucopatiënten, en CF Europe, de overkoepelende federatie van nationale patiëntenverenigingen, hebben de afgelopen jaren samengewerkt aan initiatieven om het Europese mucoregister dichter te brengen bij mensen met muco en hun naasten. Om te weten te komen of ze in hun opzet geslaagd zijn, hebben ze een enquête gemaakt die je kan terugvinden via de volgende link: https://www.surveymonkey.com/r/BNG265X. De enquête is opgesteld in het Engels en stelt de patiëntenprojecten van het Europese mucoregister één voor één voor. Jouw deelname zal ertoe bijdragen dat de initiatieven in de toekomst dichter aanleunen bij de noden en wensen van mensen met muco. Alvast bedankt voor de hulp!