FAGG symposium over samenwerken met en voor patiënten

dinsdag, september 18, 2018

Op 25 september organiseert het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) een symposium rond samenwerken met en voor patiënten. Het FAGG is onder meer verantwoordelijk voor het toestemming verlenen aan farmaceutische bedrijven om een klinische studie in ons land op te starten. De Mucovereniging werkte onlangs mee aan een pilootproject rond patiëntenparticipatie in dit beoordelingsproces, en Elise, onze wetenschappelijk medewerkster, zal op dit symposium de bevindingen van dit project presenteren.

Ook de farmaceutische bedrijven doen meer en meer beroep op patiënten om in een zo vroeg mogelijk stadium advies te geven over het ontwerp van klinische proeven. Het doel van dit symposium is het uitdragen én uitwisselen van deze positieve initiatieven met als doel de patiënt steeds beter te betrekken doorheen gans de ontwikkelingscyclus van een geneesmiddel. Het volledige programma en meer info over inschrijven is te vinden via https://www.fagg-afmps.be/nl/news/symposium_over_samenwerken_met_en_voor_patienten_25_september_2018. Dit symposium is bedoeld voor proefdeelnemers, gezonde vrijwilligers en patiënten, patiëntenorganisaties, academische en commerciële sponsors, onderzoekers en artsen (zowel specialisten als huisartsen). Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.”