Fortonfonds: 20 jaar steun voor onderzoek naar mucoviscidose

zondag, november 26, 2017

De levensverwachting van mensen met mucoviscidose is nu drie keer langer dan twintig jaar geleden. En hoewel leven met de ziekte nog steeds belastend is, draait het niet meer alléén om infecties en ziekenhuisopnames. Mede dankzij de steun van het Fonds Alphonse en Jean Forton, dat twintig jaar geleden is opgericht, is er forse vooruitgang geboekt in de kennis en behandeling van mucoviscidose. De Europese Mucoweek (20-26 november) is een mooi moment om deze ‘verjaardag’ te vieren.

Voor het onderzoek naar mucoviscidose of taaislijmziekte heeft ons land een stevige reputatie opgebouwd. Dat de Belgische onderzoeksgroepen meetellen op internationaal niveau, is mede te danken aan het Fonds Alphonse en Jean Forton, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. In de afgelopen 20 jaar heeft dit Fonds niet minder dan 53 onderzoeksprojecten gesteund voor in totaal ruim 8 miljoen euro. Het Fonds betoelaagt ook structureel de Mucovereniging. Dit jaar is de samenwerking ingrijpend versterkt: voor het eerst zijn de middelen van het Fonds Forton en de Mucovereniging samengebracht in één research call. Samen konden zij 1.500.000 euro toewijzen. Deze steun is toegekend aan zeven onderzoeksprojecten.

Volgens Ulrike Pypops, verantwoordelijke Dienst Families & Volwassenen met muco, heeft het Fortonfonds een essentiële rol gespeeld in de verbetering van de levensverwachting en –kwaliteit van patiënten. Leven met muco vraagt een voortdurend, levenslang engagement. Dit is beter vol te houden als men zich omringd weet door zorgverstrekkers en onderzoekers die aangemoedigd worden om de oorzaken en mechanismen van de ziekte te ontrafelen.

Uit een rondvraag bij onderzoekers blijkt dat de steun van het Fonds Forton daadwerkelijk een boost heeft gegeven aan het muco-onderzoek in België. Om te beginnen heeft het Fonds bijgedragen tot de opbouw van meer kennis over de ziekte en tot verbeteringen in de behandelingen en levenskwaliteit van patiënten. De verschillende onderzoeksdomeinen komen aan bod: de genetische grondslag van muco, een beter begrip van en controle over de symptomen (minder luchtweginfecties, meer succesvolle longtransplantaties), en de zoektocht naar nieuwe behandelingsmethodes (o.a. met nanobodies of minuscule antilichamen en met gentherapie).

Daarnaast bevestigen onderzoekers dat deze steun door de jaren heen de deuren heeft geopend naar zowel bijkomende middelen vanwege andere instellingen, als naar internationale samenwerkingen. De Belgen hebben een belangrijke positie verworven in de muco-researchgemeenschap. Ze publiceerden meer dan 300 artikels in toonaangevende tijdschriften en werden veelvuldig geciteerd in wetenschappelijke publicaties. Er worden in ons land ook veel klinische proeven uitgevoerd voor de ontwikkeling van mucogeneesmiddelen - onder meer het Belgische biotechbedrijf Galapagos bestudeert de toepassing van nanobodies bij muco.

De resultaten van de rondvraag bij de onderzoekers werden donderdag 23 november toegelicht in het Brussels Information Point, in aanwezigheid van de onderzoeksgemeenschap evenals artsen en andere zorgverstrekkers en vertegenwoordigers van de patiënten.

Het rapport “The Fund Alphonse & Jean Forton – 20 years of support to Belgian research in cystic fibrosis”, en een samenvatting in het Nederlands en het Frans, kunt u bekijken of gratis bestellen op deze website van de Koning Boudewijnstichting.