Update Orkambi dossier

woensdag, oktober 11, 2017

Tot onze ontzetting vernamen we dat in Nederland Orkambi niet vergoed wordt. We hopen dat alle partijen zich bezinnen en met het welzijn van een grote groep mensen met muco voor ogen, opnieuw rond de tafel gaan zitten en tot een akkoord over de terugbetaling komen.

En België dan? Nederland en België hebben een lange tijd samengewerkt in dit terugbetalingsdossier. Omwille van de verschillen in regelgevend kader zijn echter beide landen op een gegeven ogenblik hun eigen koers gaan varen. Tot op vandaag is Orkambi in België niet terugbetaald. Er wordt een nieuw Orkambi dossier voorbereid, noch de Belgische overheid, noch de farma, noch de Mucovereniging zitten stil.

Concreet betekent dit wel dat de eventuele terugbetaling nog een tijd op zich zal laten wachten maar dat er wel degelijk werk gemaakt wordt van dit dossier.