Eenmalige giften

Elke eurocent telt! Zelfs de kleinste gift gebruiken we om families van mucopatiënten rechtstreeks financiële steun te bieden, het wetenschappelijk onderzoek te bekostigen en het grote publiek nog beter te informeren over deze erfelijke ziekte.

Let op: Omdat giften fiscaal aftrekbaar zijn, ontvang je voor elke gift vanaf € 40 per jaar een fiscaal attest dat recht geeft op belastingvermindering. Sinds 2012 geldt een forfaitaire belastingvermindering van 45% op het totaal van de giften, met een minimum van € 40 op jaarbasis en per begunstigde erkende organisatie. Dit wil zeggen dat u maar liefst 45% van uw gift kan terugtrekken van de belastingen! Een reden te meer om een gift te doen!

 

Gebruik om een éénmalige gift te storten ons rekeningnummer:

IBAN: BE62 5230 8010 1261
BIC(SWIFT) code: TRIO BE BB

Vergeet daarbij onze gegevens niet te vermelden:

Naam : Mucovereniging vzw

Adres: Joseph Borlélaan 12, 1160 Brussel
Mededeling: Gift

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Kris via kris@muco.be of telefonisch op 02 663 39 09.
In naam van alle kinderen, jongeren en volwassenen met muco: van harte dank voor je steun!

 

Lees hier hoe we je giften zo goed mogelijk besteden!