Patienten & Families

EEN VERENIGING VAN EN VOOR MENSEN MET MUCO EN HUN FAMILIES

De Mucovereniging is de nationale vereniging van en voor mensen met muco en hun families. We bieden gratis een brede dienstverlening aan, met als doel een betere levenskwaliteit voor iedereen die met muco geconfronteerd wordt.

Onze medewerkers van de dienst families zetten zich, samen met de mensen met muco en hun families, in op 5 grote actieterreinen. We helpen je om een antwoord te zoeken voor je vragen en problemen. Je bent vrij om zelf te kiezen van welke diensten je al dan niet gebruik wil maken.

  1. Ondersteuning van patiënten en families
  2. Informatie & educatie
  3. Financiële en logistieke steun
  4. Belangenverdediging
  5. Bevorderen van kwaliteitsvolle zorg

Je kan echt met elke vraag die van dichtbij of verder met muco en leven met muco te maken heeft bij ons terecht. Wij proberen altijd samen met jullie een oplossing of antwoord te vinden.