Recht op tegemoetkoming

Mucoviscidose = automatische toekenning van rechten?

Waarop heb je recht als je muco hebt? Momenteel op niet zo heel veel. In die zin dat de loutere diagnose van mucoviscidose niet betekent dat je automatisch recht hebt op bepaalde voorzieningen. Als je mucoviscidose hebt en enkel na een aanvraag vergoedt de ziekteverzekering wel volledig Panreasenzymen, een aerosoltoestel, Pulmozyme en bepaalde vernevelbare antibiotica. Maar dat is ook zowat het enige.

Voor andere voorzieningen zoals een tegemoetkoming voor personen met een handicap voor 21plussers of bijkomende kinderbijslag tot je 21ste, een zorgpremie, een tewerkstellingspremie,... wordt je dossier na je aanvraag beoordeeld en kun je al dan niet aanspraak maken op één van de voorzieningen. Het is dus niet zo dat de loutere diagnose van muco je recht geeft op bepaalde voordelen.

De rechtenverkenner

Een goed overzicht van alle bestaande rechten waarop je eventueel aanspraak zou kunnen maken kun je terugvinden op www.rechtenverkenner.be. Klik op het thema 'welzijn' en vink vervolgens je postcode aan. Je ziet dan per niveau (federaal, Vlaams, provinciaal of gemeentelijk) alle mogelijke rechten verschijnen. Door er op te klikken krijg je meteen ook een samenvatting van wat de maatregel precies inhoudt, voor wie hij bedoeld is en soms staan ook de toekenningsvoorwaarden opgesomd.

Tegemoetkoming aan personen met een handicap

Vanaf je 20ste kun je een aanvraag doen voor een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. In zekere zin is dit een vervolg op de bijkomende kinderbijslag die loopt tot je 21ste.

Wij bundelden alles wat je moeten weten over deze tegemoetkomingen in één brochure: Wegwijs in de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming.