Goede info over muco is belangrijk

Het bouwen aan een toekomst begint op school, ook als je muco hebt. Informatie over muco en afspraken zijn nodig om je kind goed te omkaderen op school en om de verderzetting van de behandeling tijdens de schooltijd mogelijk te maken. In het algemeen worden kinderen met muco en hun ouders goed opgevangen in hun school. Leerkrachten en directies doen meestal hun uiterste best om tegemoet te komen aan de noden van de leerling met muco en om hun integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Ook de Mucovereniging wil graag een steentje bijdragen. Daarom bieden we een aantal hulpmiddelen om het schoolgaan met muco voor alle betrokken partijen zo aangenaam mogelijk te maken: het kind of de jongere met muco zelf, de ouders, het onderwijzend personeel, de directie, de klas- en schoolgenoten en ouders van klasgenootjes.

Dankzij een goede communicatie en info-uitwisseling kunnen reeds heel wat problemen voorkomen worden. Een open houding van iedereen opent met andere woorden heel wat deuren en laat toe om partners te worden in de zorg van het kind.