Links

Hieronder vinden jullie enkele interessante links naar websites die verband houden met onderwijs van A tot Z, chronisch ziek zijn, mucoviscidose, ...

Algemene websites

Financiële hulp:

Onderwijskoepels:

De onderwijskoepels nemen bepaalde verantwoordelijkheden over van de inrichtende machten van scholen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van leerplannen. Elke onderwijskoepel beschikt ook over eigen pedagogische begeleiders. Zij werken initiatieven uit om de scholen te ondersteunen, om de onderwijskwaliteit te bevorderen, enzovoort.

De 4 grootste onderwijskoepels zijn:

  • www.vsko.be: VSKO: Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
  • www.ovsg.be: OVSG: Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
  • www.pov.be: POV: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
  • www.g-o.be: GO!: Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (ook wel gekend als Gemeenschapsonderwijs)

Specifieke websites voor zieke kinderen en jongeren:

In onze rubrieken 'onderwijs aan huis' en 'onderwijs via internet' kan je ook wat extra informatie lezen.

  • onderwijs.vlaanderen.be/toah: alle informatie die je nodig hebt over Tijdelijk Onderwijs aan Huis
  • www.ikleerinhetziekenhuis.be: de site van waaruit je alle ziekenhuisscholen kan aanklikken
  • www.bednet.be: onderwijs via het internet voor langdurig zieke kinderen en jongeren die langere tijd thuis of in het ziekenhuis moeten blijven
  • www.onderwijsvoorziekekinderen.be: het Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen, staat in voor kwaliteitsvolle onderwijsondersteuning en –begeleiding voor zieke leerlingen, op maat van hun eigen behoeftes.
  • www.wezoozacademy.be: WeZooz Academy is een leerplatform voor leerlingen van het secundair onderwijs, dat online leerstof aanbiedt in videoformaat, aansluitend bij de officiële eindtermen.