Secundair onderwijs

Aangepaste lessenpakketten in het secundair onderwijs

De meeste jongeren met muco volgen gewoon alle lessen op school. Maar soms maakt de ziekte of de behandeling het (tijdelijk) wat moeilijker om het volledige lessenpakket te volgen en zijn speciale maatregelen nodig. De klassenraad kan vrijstellingen voor bepaalde vakken toestaan, op voorwaarde dat er vervangende activiteiten gevolgd worden. Aarzel dus zeker niet om dit met je school te spreken wanneer je hier nood aan hebt.

Het lessenprogramma van één jaar kan bovendien gespreid worden over 2 schooljaren. Deze regeling moet je wel aan het begin van het schooljaar aanvragen!